Wenzel August Hablik   (1881-1934)
Vizionářský architekt ze severočeského Mostu, který měl zásadní vliv na vznik italského futurismu a krystalických forem německého expresionismu.
Otázka zní: Jak to bylo s českým architektonickým kubismem? Proč vznikl bezprostředně po průchodu Hablika Prahou?
V českém prostředí mohly být Hablikovým inspiračním zdrojem snad jen ruťáty a kosáty Jakuba Hrona, a bylo by zajímavé zjistit, zda se potkali. (-;
Na těchto stránkách se prozatím pokusím setřídít několik důležitých odkazů a pokud možno co nejvíce náhledových reprodukcí jeho fantaskních obrázků.
Snad to přispěje k jeho znovuobjevení v českém prostoru.

vize:

obrazy:

skutečnosti:

muzeum:

fotografie:

životopisy:

literatura v češtině:

literatura v jiných jazycích:

zmínky:Matěj Páral
paral@wo.cz
poslední aktualizace: 12. 5. 2015

navštivte též stránky
Architektura v Ústí n. L. / Architektur in Aussig a. E.